Liitetaulukko 5. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2013

Sektori                                                                            T&k-henkilöstö
Yhteensä
Lkm
T&k-henkilöstö
Naiset
Lkm
Tutkimustyövuodet
Lkm
T&k-menot
Milj. €
Julkinen sektori + YVT-sektori 1) 8 916 4 328 6 865,4 643,6
Valtion hallinnonalat 7 492 3 442 5 901,3 558,1
   Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 23 12 17,8 1,8
   Valtion taloudellinen  tutkimuskeskus 39 11 33,4 4,0
   Maa- ja elintarviketalouden  tutkimuskeskus 698 418 683,2 50,4
   Elintarviketurvallisuusvirasto 123 102 22,0 1,6
   Riista- ja kalatalouden  tutkimuskeskus 182 59 113,3 8,1
   Metsäntutkimuslaitos 642 281 623,4 51,9
   Geodeettinen laitos 89 31 84,0 7,1
   Ilmatieteen laitos 405 164 280,9 24,6
   Geologian tutkimuskeskus 307 83 307,0 26,4
   Teknologian  tutkimuskeskus  VTT 2 470 932 2 365,6 250,4
   Mittatekniikan keskus 62 4 30,5 4,2
   Kuluttajatutkimuskeskus 42 31 38,3 3,3
   Säteilyturvakeskus 69 34 20,0 2,4
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 694 486 415,0 37,8
   Työterveyslaitos 379 257 206,5 20,2
   Suomen ympäristökeskus 490 265 234,4 22,7
   Muu valtionhallinto 778 272 426,0 41,2
Kunnat 359 237 232,0 17,2
Ulkopoliittinen instituutti 24 9 24,0 2,4
Muut julkiset laitokset 2) 228 132 161,5 18,8
YVT-sektori 1) 813 508 546,6 47,2
1) Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta.
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 029 551 3421, Tero Luhtala 029 551 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2013, Liitetaulukko 5. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2013/tkke_2013_2014-10-30_tau_005_fi.html