Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2014

Suorittaja Rahoituslähde Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat 2)
Yritysektori Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori
Milj € % Milj € % Milj € % Milj € % Milj € %
Yhteensä 3 392,6 52,1 1281.2 19,7 710,3 10,9 1 128,1 17,3 6 512,1 100
Yritykset 3 285,2 74,5 226,1 5,1 . 3) . 3) 898,3 20,4 4 409,5 100
Julkinen sektori 1) 48,2 7,9 483,1 78,8 . 3) . 3) 81,8 13,3 613,1 100
Korkeakoulusektori 59,2 4,0 572,0 38,4 710,3 47,7 148,0 9,9 1 489,5 100
1) Ml. YTV (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
2) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus
3) Tieto on epälooginen esitettäväksi.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2014, Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2014/tkke_2014_2015-10-29_tau_001_fi.html