Liitetaulukko 2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suurimmissa tuoteryhmissä (tavarat tai palvelut) vuonna 2014

  T&k-menot
Tuoteryhmä Milj € %
Yritykset yhteensä 4 409,5 100
Viestintälaitteet 1 540,0 34,9
Muut koneet ja laitteet 376,8 8,5
Atk, ohjelmistot, konsultointi jne, 327,0 7,4
Sähkölaitteet 299,9 6,8
Televiestintä 197,8 4,5
Mittauslaitteet 171,9 3,9
Lääkeaineet ja lääkkeet 167,9 3,8
Tutkimus ja kehittäminen 140,2 3,2
Metallituotteet (pl, koneet ja laitteet) 100,8 2,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 92,7 2,1
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 85,8 1,9
Muut tuoteryhmät 908,7 20,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2014, Liitetaulukko 2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suurimmissa tuoteryhmissä (tavarat tai palvelut) vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2014/tkke_2014_2015-10-29_tau_002_fi.html