Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2014

Sektori T&k-henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot
Yhteensä, lkm Naiset, lkm Lkm Milj €
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 8 280 4 021 6 462,4 613,1
Valtion hallinnonalat 6 813 3 102 5 525,6 527,9
..Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 23 12 17,8 1,8
..Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 39 11 40,2 4,2
..Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 663 398 666,8 52,9
..Elintarviketurvallisuusvirasto 102 81 20,0 1,3
..Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus 171 52 106,7 7,9
..Metsäntutkimuslaitos 640 279 624,5 52,4
..Geodeettinen laitos 98 31 92,3 8,3
..Ilmatieteen laitos 394 165 243,0 21,5
..Geologian tutkimuskeskus 306 100 306,0 26,2
..Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 142 814 2 122,0 233,0
..Mittatekniikan keskus 66 4 36,0 4,5
..Kuluttajatutkimuskeskus 36 29 33,2 2,9
..Säteilyturvakeskus 42 20 10,7 1,6
..Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 627 439 375,0 29,6
..Työterveyslaitos 331 227 183,3 19,4
..Suomen ympäristökeskus 454 236 209,1 20,5
..Muu valtionhallinto 679 204 439,0 39,8
Kunnat 319 233 181,8 14,4
Ulkopoliittinen instituutti 21 7 21,0 2,5
Muut julkiset laitokset 2) 224 132 151,3 18,4
YVT-sektori 1) 903 547 582,7 50,0
1) YVT = Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2014, Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2014/tkke_2014_2015-10-29_tau_003_fi.html