Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2015

Suorittaja Rahoituslähde Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat 3)
Yritysektori Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori 2)
Milj € % Milj € % Milj € % Milj € % Milj € %
Yhteensä 3 216,2 53,0 1 249,5 20,6 723,7 11,9 881,6 14,5 6 070,9 100
Yritykset 3 116,0 77,0 256,6 6,3 0,1 0,0 674,6 16,7 4 047,3 100
Julkinen sektori 1) 45,1 8,3 418,3 77,0 0,5 0,1 79,3 14,6 543,1 100
Korkeakoulusektori 55,1 3,7 574,6 38,8 723,1 48,8 127,7 8,6 1 480,5 100
1) Ml. YTV (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta).
2) Ml. Korkeakoulujen perusrahoitus.
3) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2015, Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2015/tkke_2015_2016-10-27_tau_001_fi.html