Liitetaulukko 2. Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain vuonna 2015

  Suorittaja Yhteensä
Tilaaja Kotimaa Ulkomaat
  Yrityssektori Julkinen sektori Korkeakoulusektori Muu sektori 1) Yhteensä
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. €
Yhteensä 199,5 19,7 40,3 7,6 83,5 350,6
Yritykset 186,7 12,8 34,8 5,8 82,1 322,2
Julkinen sektori 1) 9,7 6,7 5,3 1,8 1,2 24,7
Korkeakoulut 3,1 0,2 0,2 0,0 0,2 3,7
1) Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2015, Liitetaulukko 2. Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2015/tkke_2015_2016-10-27_tau_002_fi.html