Liitetaulukko 3. Yritysten bioteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2015

  T&k-menot
Milj. €
Bioteknologian t&k
Milj. €
     
Yritykset yhteensä 4 047,3 65,2
Toimiala  
Teollisuus yhteensä (10-33) 2 716,1 41,1
Elintarvikkeet (TOL 10-11) 60,5 7,3
Kemian teollisuus (TOL 19-22) 326,2 30,2
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 196,6 17,5
Muut toimialat 1 134,5 6,7
Henkilöstön suuruusluokka
0-49 630,5 26,1
50-249 485,6 11,1
250+ 2 931,1 28,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2015, Liitetaulukko 3. Yritysten bioteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2015/tkke_2015_2016-10-27_tau_003_fi.html