Liitetaulukko 4. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2015

                              Sektori                    T&k-henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot
Yhteensä, lkm Naiset, lkm Lkm Milj €
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 7 366 3 453 5 083,0 543,1
Valtion hallinnonalat 5 967 2 599 4 254,7 466,6
..Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 32 7 36,6 3,9
..Luonnonvarakeskus 1 161 570 675,5 79,4
..Elintarviketurvallisuusvirasto 82 70 20,0 1,1
..Maanmittauslaitos 116 33 100,2 7,2
..Ilmatieteen laitos 379 166 238,0 21,2
..Geologian tutkimuskeskus 246 82 87,4 15,6
..Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 899 621 1 770,7 215,0
..Säteilyturvakeskus 33 14 8,6 1,2
..Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 598 421 550,0 45,0
..Työterveyslaitos 324 218 170,2 16,0
..Suomen ympäristökeskus 412 210 184,0 18,4
..Muu valtionhallinto 685 187 413,5 42,6
Kunnat 236 159 138,9 12,6
Ulkopoliittinen instituutti 26 12 26,0 3,4
Muut julkiset laitokset 2) 239 136 99,5 13,7
YVT-sektori 1) 898 547 563,9 46,9
1) YVT = Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2015, Liitetaulukko 4. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2015/tkke_2015_2016-10-27_tau_004_fi.html