Liitetaulukko 2. Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2017

Tilaaja Suorittaja Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat
Yrityssektori Julkinen sektori Korkeakoulusektori YVT-sektori Yhteensä
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. €
Yhteensä 145,1 32,0 37,0 3,3 139,2 356,6
Yritykset 130,2 16,5 29,5 1,1 137,8 315,1
Julkinen sektori 1) 12,6 15,4 6,4 2,2 1,2 37,8
Korkeakoulut 2,3 0,1 1,1 0,0 0,2 3,7
1) Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2017, Liitetaulukko 2. Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2017/tkke_2017_2018-10-25_tau_002_fi.html