Liitetaulukko 2. Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittäminen vuonna 2018

Tilaaja Suorittaja Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat
Yrityssektori Julkinen sektori Korkeakoulusektori YVT-sektori Yhteensä
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. €
Yhteensä 156,8 33,0 38,5 4,2 87,7 320,3
Yritykset 137,3 18,3 31,6 2,0 79,8 269,0
Julkinen sektori 1) 17,1 14,7 6,3 2,2 6,8 47,2
Korkeakoulut 2,4 0,0 0,6 0,0 1,1 4,1
1) Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2018, Liitetaulukko 2. Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittäminen vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2018/tkke_2018_2019-10-24_tau_002_fi.html