Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2018

Sektori T&k-henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot
Yhteensä, lkm Naiset, lkm Lkm Milj €
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 7 225 3 439 4 873,5 587,2
Valtion hallinnonalat 5 674 2 476 3 840,8 487,8
..Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 40 13 36,7 3,8
..Luonnonvarakeskus 1 071 520 643,0 86,0
..Elintarviketurvallisuusvirasto 81 69 20,0 1,1
..Maanmittauslaitos 144 47 124,1 10,0
..Ilmatieteen laitos 365 136 246,7 22,1
..Geologian tutkimuskeskus 289 82 113,4 18,2
..Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 763 571 1 637,4 207,6
..Säteilyturvakeskus 22 5 4,1 1,1
..Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 432 314 287,0 28,1
..Työterveyslaitos 352 247 140,8 16,6
..Suomen ympäristökeskus 452 265 217,8 32,5
..Muu valtionhallinto 662 207 369,8 60,6
Kunnat 325 215 157,3 16,1
Ulkopoliittinen instituutti 23 3 22,0 2,8
Muut julkiset laitokset 2) 262 151 196,5 28,5
YVT-sektori 1) 941 594 656,9 52,1
1) YVT = Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2018, Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2018/tkke_2018_2019-10-24_tau_003_fi.html