Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.9.2004

Maatalousyrittäjien työtapaturmien määrä puolittunut kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työtapaturmien määrä aleni lähes puoleen vuosina 1993 - 2002 Tilastokeskuksen työtapaturmatilaston mukaan. Kun vuonna 1993 maatalousyrittäjille sattui yli 11 000 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, niin työtapaturman uhriksi vuonna 2002 joutui 5 935 maatalousyrittäjää. Merkittävin syy tapaturmien määrän vähenemiseen on maatalousyrittäjien määrän väheneminen. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen mukaan vuonna 1993 vakuutettuja maatalousyrittäjiä oli yli 160 000, kun vuonna 2002 heitä oli noin 98 000.

Myös työtapaturmariski aleni maatalousyrittäjillä vastaavana aikana. Kun vuonna 1993 sattui 1 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden 68,8 työtapaturmaa, vuonna 2002 vastaava suhdeluku oli 58,3. Maatalousyrittäjien työtapaturmia koskeva aikasarja sisältää myös ns. asetuksen vammoina korvatut työtapaturmat, joiden osuus vuonna 2002 oli 4,5 prosenttia. Tilastokeskuksen Työtapaturmat 2002 -julkaisu ilmestyy marraskuussa 2004.

Maatalousyrittäjien työtapaturmat vuosina 1993-2002

kuva

Lähde: Työtapaturmat 2002. TIlastokeskus.

Lisätietoja: Marko Ylitalo (09) 1734 3560

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 20.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2002/ttap_2002_2004-09-20_tie_002.html