Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Yrittäjien työpaikkatapaturmat sukupuolen ja ammatin mukaan 2007

Ammatti Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
Määrä Määrä Määrä
N % N % N %
Kaikki ammatit 3 295 100,0 2 834 100,0 461 100
Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, hum. ja taiteell. työ (0) 112 3,4 101 3,6 11 2,4
Terveydenhuolto, sosiaalialan työt (1) 111 3,4 34 1,2 77 16,7
Hallinto- ja toimistotyö (2) 133 4,0 86 3,0 47 10,2
Kaupallinen työ (3) 260 7,9 204 7,2 56 12,1
Maa- ja metsätaloustyö, kalastus (4) 138 4,2 116 4,1 22 4,8
Kuljetus- ja liikennetyö (5) 473 14,4 448 15,8 25 5,4
Rakennustyö (62,63,781,789) 815 25,0 809 28,6 6 1,3
Teollinen työ (7,8) 799 24,2 771 27,2 28 6,1
Palvelutyö ym. (9) 45 1,4 37 1,3 8 1,7
Tuntematon 409 12,4 228 8,0 181 39,3

Lähde: Työtapaturmat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09–1734 2963, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2007, Liitetaulukko 6. Yrittäjien työpaikkatapaturmat sukupuolen ja ammatin mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2007/ttap_2007_2009-11-30_tau_006_fi.html