Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2008

Toimiala (TOL-08) Sukupuoli
  Yhteensä Miehet Naiset
Kaikki toimialat (TOL-08) - Total 30 29 1
A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1 1 -
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1 1 -
02 Metsätalous ja puunkorjuu - - -
03 Kalastus ja vesiviljely - - -
B. Kaivostoiminta ja louhinta 1 1 -
C. Teollisuus 3 3 -
10 Elintarvikkeiden valmistus - - -
11 Juomien valmistus - - -
12 Tupakkatuotteiden valmistus - - -
13 Tekstiilien valmistus - - -
14 Vaatteiden valmistus - - -
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus - - -
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); - - -
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus - - -
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen - - -
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus - - -
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus - - -
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus - - -
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus - - -
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 1 -
24 Metallien jalostus - - -
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) - - -
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus - - -
27 Sähkölaitteiden valmistus 1 1 -
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus - - -
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus - - -
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus - - -
31 Huonekalujen valmistus - - -
32 Muu valmistus 1 1 -
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus - - -
D. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta - - -
E. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito - - -
F. Rakentaminen 5 5 -
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 6 6 -
H. Kuljetus ja varastointi 5 5 -
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 3 3 -
50 Vesiliikenne - - -
51 Ilmaliikenne - - -
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 2 2 -
53 Posti- ja kuriiritoiminta - - -
I. Majoitus- ja ravitsemistoiminta - - -
J. Informaatio ja viestintä 1 1 -
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta - - -
L. Kiinteistöalan toiminta - - -
M. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta - - -
N. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 - 1
O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1 -
P. Koulutus 1 1 -
Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut - - -
R. Taiteet, viihde ja virkistys - - -
S. Muu palvelutoiminta - - -
T. Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytt. toim. - - -
U. Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 2 2 -
x. Toimiala tuntematon 1 1 -
Kuntasektori 2 2 -

Lähde: Työtapaturmat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2008, Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2008/ttap_2008_2010-11-30_tau_002_fi.html