Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2009

Toimiala (TOL-08) Sukupuoli
  Yhteensä Miehet Naiset
Kaikki toimialat (TOL-08) - Total 26 22 4
A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3 3 -
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 3 3 -
02 Metsätalous ja puunkorjuu - - -
03 Kalastus ja vesiviljely - - -
B. Kaivostoiminta ja louhinta - - -
C. Teollisuus 1 1 -
10 Elintarvikkeiden valmistus - - -
11 Juomien valmistus - - -
12 Tupakkatuotteiden valmistus - - -
13 Tekstiilien valmistus - - -
14 Vaatteiden valmistus - - -
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus - - -
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); - - -
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus - - -
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen - - -
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus - - -
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus - - -
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus - - -
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus - - -
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus - - -
24 Metallien jalostus - - -
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) - - -
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus - - -
27 Sähkölaitteiden valmistus - - -
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus - - -
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus - - -
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 1 -
31 Huonekalujen valmistus - - -
32 Muu valmistus - - -
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus - - -
D. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 1 -
E. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito - - -
F. Rakentaminen 6 6 -
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 6 5 -
H. Kuljetus ja varastointi 6 4 -
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 4 -
50 Vesiliikenne - - -
51 Ilmaliikenne - - -
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta - - -
53 Posti- ja kuriiritoiminta 1 1 -
I. Majoitus- ja ravitsemistoiminta - - -
J. Informaatio ja viestintä - - -
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta - - -
L. Kiinteistöalan toiminta - - -
M. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta - - -
N. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 1 -
O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus - - -
P. Koulutus - - -
Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut - - -
R. Taiteet, viihde ja virkistys - - -
S. Muu palvelutoiminta - - -
T. Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytt. toim. - - -
U. Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta - - -
x. Toimiala tuntematon - - -
Kuntasektori 2 1 1

Lähde: Työtapaturmat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2009, Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2009/ttap_2009_2011-11-30_tau_002_fi.html