Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2010

Toimiala (TOL-08) Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
Kaikki toimialat ( TOL -08) 33 31 2
A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 1 1
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1 1
02 Metsätalous ja puunkorjuu 1 1
03 Kalastus ja vesiviljely
B. Kaivostoiminta ja louhinta
C. Teollisuus 8 8
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); 1 1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 1
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 1
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
D. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 1
E. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F. Rakentaminen 6 6
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 1 1
H. Kuljetus ja varastointi 6 6
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 5
50 Vesiliikenne
51 Ilmaliikenne
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1 1
53 Posti- ja kuriiritoiminta
I. Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J. Informaatio ja viestintä
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L. Kiinteistöalan toiminta
M. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 2
N. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3 3
O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1
P. Koulutus
Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut
R. Taiteet, viihde ja virkistys
S. Muu palvelutoiminta
T. Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytt. toim.
U. Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
x. Toimiala tuntematon 1 1
Kuntasektori 2 1 1

Lähde: Työtapaturmat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 09 1734 3220, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2010, Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2010/ttap_2010_2012-11-30_tau_002_fi.html