Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2012

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 10 900. Suurin osa kaikista työtapaturmista eli lähes 115 000 tapausta sattui työpaikoilla tai työliikenteessä, kun vastaavasti runsaat 20 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2010

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 135 009 114 95 5 20 054
Alle 4 päivää 73 737 62 751 10 986
Väh. 4 päivää 61 211 52 161 9 050
Työkuolemia 61 43 18
Palkansaajat 124 063 104 513 19 550
Alle 4 päivää 70 272 59 509 10 763
Väh. 4 päivää 53 740 44 971 8 769
Työkuolemia 51 33 18
Yrittäjät 6 391 5 887 504
Alle 4 päivää 2 814 2 591 223
Väh. 4 päivää 3 573 3 292 281
Työkuolemia 4 4
Maatalousyrittäjät 4 555 4 555
Alle 4 päivää 651 651
Väh. 4 päivää 3 898 3 898
Työkuolemia 6 6

Työtapaturmien määrä kasvoi hieman vuonna 2010. Vuonna 2009 sattui lähes 128 000 työtapaturmaa, vuonna 2008 vastaava luku oli hieman yli 153 000. Työtapaturmien määrät ovat kasvaneet vuodesta 2005 lähtien palkansaajien osalta vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 työtapaturmien kokonaismäärä väheni noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Vuotta 2005 edeltäneen ja sen jälkeisen aikasarjan tarkka vertailu kokonaismäärien suhteen (ml. alle neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaukset) osalta ei ole kuitenkaan mielekästä vuonna 2005 voimaantulleen ns. täyskustannus -uudistuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2010 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä. Palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 33, maatalousyrittäjien kuusi ja muiden yrittäjien neljä. Työmatkalla sattui yhteensä 18 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, kaikki palkansaajille. Työkuolemien määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2009 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 48 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 51 oli palkansaajia, kuusi maatalousyrittäjiä ja neljä muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 09 1734 3220, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (572,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2010/ttap_2010_2012-11-30_tie_001_fi.html