Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2013

Toimiala (TOL-08) Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
Kaikki toimialat ( TOL -08) 16 15 1
A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1 1
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02 Metsätalous ja puunkorjuu 1 1
03 Kalastus ja vesiviljely
B. Kaivostoiminta ja louhinta
C. Teollisuus 4 3 1
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); 1 1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1 1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24 Metallien jalostus 1 1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
D. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F. Rakentaminen 4 4
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 2 2
H. Kuljetus ja varastointi 3 3
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 3 3
50 Vesiliikenne
51 Ilmaliikenne
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
53 Posti- ja kuriiritoiminta
I. Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J. Informaatio ja viestintä
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L. Kiinteistöalan toiminta
M. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 1
N. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1
P. Koulutus
Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut
R. Taiteet, viihde ja virkistys
S. Muu palvelutoiminta
T. Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytt. toim.
U. Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
x. Toimiala tuntematon
Kuntasektori

Lähde: Työtapaturmat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2013, Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-11-27_tau_002_fi.html