Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2016

Toimiala (TOL-08) Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
Kaikki toimialat ( TOL -08) 24 23 1
A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 2
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1 1
02 Metsätalous ja puunkorjuu 1 1
03 Kalastus ja vesiviljely
B. Kaivostoiminta ja louhinta 2 2
C. Teollisuus 4 4
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); 1 1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1 1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 1
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
D. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 1
F. Rakentaminen 7 7
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus  
H. Kuljetus ja varastointi 3 3
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 2 2
50 Vesiliikenne
51 Ilmaliikenne
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1 1
53 Posti- ja kuriiritoiminta
I. Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J. Informaatio ja viestintä
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L. Kiinteistöalan toiminta
M. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 1
N. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 3
P. Koulutus
Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut
R. Taiteet, viihde ja virkistys
S. Muu palvelutoiminta
T. Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytt. toim.
U. Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X. Toimiala tuntematon
Kuntasektori 1 1

Lähde: Työtapaturmat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2016, Liitetaulukko 2. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat toimialoittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2016/ttap_2016_2018-11-30_tau_002_fi.html