Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2020

Maatalousyrittäjien työtapaturman riski on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana

Korjattu 18.6.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde työpaikalla on vähentynyt 2,5 prosenttia vuosina 2009–2018. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2009–2013 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 19 020 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi 4 924 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Vuosina 2014–2018 sattui yhteensä 15 228 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi 4 802 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2018 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat vuonna 2018

Yhteensä Työpaikkatapaturma Työpaikka-
kuolema
  Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
 
Palkansaajat 102 275 35 587 1 600 14
Maatalousyrittäjät 4 202 2 829 4 868 3

Vuonna 2018 palkansaajille sattui 102 275 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia. Näistä 35 587 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä pysyi edellisvuoden tasolla.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä palkansaajilla väheni hieman edellisvuoteen verrattuna (-1,8 %). Työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski väheni myös edellisvuoteen verrattuna (-4,2 %). Vuonna 2018 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 1 600 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 1 671.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli 3-kertainen. Vuonna 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 202 työtapaturmasta, joista 2 829 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Vuonna 2018 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 37 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 14, maatalousyrittäjien 3 ja muiden yrittäjien 8. Työmatkalla sattui yhteensä 12 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 11 palkansaajille ja 1 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemien määrä lisääntyi selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2017 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 30 henkilöä.

Linkit

Työtapaturmatilaston tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannassa.


Lähde: Työtapaturmat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-06-17_tie_001_fi.html