Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2020

Risken för olycksfall i arbetet har minskat bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren

Korrigering 18.6.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Incidenstalet för olycksfall i arbetet har sjunkit bland lantbruksföretagare med 2,5 procent under åren 2009–2018. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2009–2013 inträffade bland lantbruksföretagarna totalt 19 020 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga, dvs. 4 924 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare. Under åren 2014–2018 inträffade totalt 15 228 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga, dvs. 4 802 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som löntagare och lantbruksföretagare råkat ut för år 2018. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2018

Arbetsolyckor Arbetsolycksfall Dödsfall på
arbetsplatsen
  Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
 
Löntagare 102 275 35 587 1 600 14
Lantbruksföretagare 4 202 2 829 4 868 3

År 2018 råkade löntagarna ut för totalt 102 275 sådana olyckor på arbetsplatsen som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 35 587 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet olycksfall på arbetsplatsen bland löntagare låg på samma nivå som året innan.

Antalet arbetsplatsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga minskade något bland löntagare jämfört med året innan (-1,8 %). Mätt med incidenstalet minskade risken för arbetsolycksfall också jämfört med året innan (-4,2 %). År 2018 inträffade 1 600 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per hundra tusen löntagare, medan motsvarande siffra år 2017 var 1 671.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är över 3 gånger större än för löntagarna. År 2018 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 202 arbetsolycksfall, av vilka 2 829 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

År 2018 miste totalt 37 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 14 bland löntagare, 3 bland lantbruksföretagare och 8 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 12 olycksfall som ledde till döden, 11 av dem drabbade löntagare och 1 andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade klart från föregående år, eftersom totalt 30 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2017.

Databastabeller om olycksfall i arbetet . Se Ändringar i databasen.


Källa: Olycksfall i arbetet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-06-17_tie_001_sv.html