Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2021

Työtapaturmia 137 000 Suomessa vuonna 2019

Vuoden 2019 aikana Suomessa sattui yhteensä 137 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui 126 400 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) 10 500. Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista, 113 100 tapausta, kun vastaavasti 23 900 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2019

Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 136 937 113 075 23 862
Alle 4 päivää 88 377 72 943 15 434
Vähintään 4 päivää 48 520 40 103 8 417
Työkuolemia 40 29 11
Palkansaajat 126 391 103 156 23 235
Alle 4 päivää 83 232 68 174 15 058
Vähintään 4 päivää 43 126 34 959 8 167
Työkuolemia 33 23 10
Yrittäjät 6 556 5 929 627
Alle 4 päivää 3 831 3 455 376
Vähintään 4 päivää 2 721 2 471 250
Työkuolemia 4 3 1
Maatalousyrittäjät 3 990 3 990
Alle 4 päivää 1 314 1 314
Vähintään 4 päivää 2 673 2 673
Työkuolemia 3 3
Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä kasvoi vuonna 2019. Vuonna 2018 sattui lähes 136 000 työtapaturmaa.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2019 työpaikalla tai työmatkaliikenteessä kuoli yhteensä 40 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 33, maatalousyrittäjien 3 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 11 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 10 palkansaajille ja yksi muille yrittäjälle. Työkuolemien lukumäärä oli suurempi kuin edellisenä vuonna, sillä vuonna 2018 työpaikalla ja työmatkalla menehtyi yhteensä 37 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 33 oli palkansaajia, 3 maatalousyrittäjiä ja 4 muita yrittäjiä.

Linkit

Työtapaturmatilaston tietokantataulukot .

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee vuosittain tilastoa korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela julkaisee vuosittain tilastoa maatalousyrittäjien työtapaturmista.

Euroopan Unionin tilastoviraston Eurostatin kotisivulta https:eu//ec.europa.eu/eurostat löytyvät vuosittaiset tiedot unionin jäsenmaissa sattuneista työtapaturmista (englanniksi).

Työterveyslaitos (TTL) on vuodesta 1964 lähtien ylläpitänyt työperäisten sairauksien rekisteriä (entinen ammattitautirekisteri).

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluosasto ylläpitää tapaturmaselostusrekisteriä.


Lähde: Työtapaturmat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (533,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-11-30_tie_001_fi.html