Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2005

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo 2004

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2004 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 30.11.2005. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1997-2003. Tiedot kerätään vuosittain yritysten toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta C sekä teollisuus D).

Teollisuuden (toimialat C ja D) myydyn tuotannon arvo vuonna 2004 oli 84,7 miljardia euroa. Tarkasteltaessa kokonaisarvoa tuotantonimikkeiden mukaan lähes puolet (48 prosenttia) myydyn tuotannon arvosta sijoittuu metalliteollisuuteen (toimialoille 27-35). Metalliteollisuuden myydyn tuotannon arvosta 43 prosenttia on peräisin elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksesta (toimialat 30-33). Metsäteollisuuden (toimialat 20-21) osuus on viidennes koko teollisuudesta. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen arvo on runsaat 8 prosenttia. Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuuden osuus on runsas prosentti koko teollisuuden tuotannon arvosta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2004

Toimiala   Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa   Osuus teollisuus- tuotannosta, %
Yhteensä   84 740,7   100,0
C Mineraalien kaivu 792,4 0,9
D Teollisuus 83 916,6 99,0
15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus   7 014,1 8,3
17 Tekstiilien valmistus 526,0 0,6
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus 270,6 0,3
19 Parkitseminen; laukkujen jne. valmistus 165,4 0,2
20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 4 841,1 5,7
21 Massan, paperin jne. valmistus 11 952,9 14,1
22 Kustantaminen, painaminen jne. 3 294,0 3,9
23 Koksin, öljytuotteiden jne. valmistus 4 470,8 5,3
24 Kemikaalien, kem. tuott. jne. valmistus 5 239,7 6,2
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 164,4 2,6
26 Ei-metallisten mineraalituott. valmistus 2 050,6 2,4
27 Metallien jalostus 6 598,8 7,8
28 Metallituotteiden valmistus 4 139,0 4,9
29 Koneiden ja laitteiden valmistus 9 800,1 11,6
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus 92,7 0,1
31 Muu sähkökoneiden, -laitteiden valmistus 2 429,5 2,9
32 Radio-, TV-välineiden jne. valmistus 13 805,4 16,3
33 Lääkintäkojeiden, kellojen jne valmistus 1 331,0 1,6
34 Autojen ja perävaunujen valmistus 911,4 1,1
35 Muu kulkuneuvojen valmistus 1 590,5 1,9
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus 1 228,6 1,4
Muille toimialoille sijoittuvat tuotanto 31,6 0,0

Lähde: Hyödyketilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 30.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2004/tti_2004_2005-11-30_tie_001.html