Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2006

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo 2005

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2005 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 30.11.2006. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1997-2004. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai niiden toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta C sekä teollisuus D).

Vuoden 2005 tiedot eivät ole kaikkien nimikkeiden osalta täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Ei-teollisten palvelujen myynti on vuoden 2005 tiedoissa pystytty aiempaa paremmin rajaamaan myydyn tuotannon ulkopuolelle. Ei-teollisia palveluja on aiempina vuosina sisältynyt myytyyn tuotantoon erityisesti metalliteollisuudessa.

Teollisuuden (toimialat C ja D) myydyn tuotannon arvo vuonna 2005 oli 81,1 miljardia euroa. Tarkasteltaessa kokonaisarvoa tuotantonimikkeiden mukaan lähes puolet (46 prosenttia) myydyn tuotannon arvosta sijoittuu metalliteollisuuteen (toimialat 27-35). Metsäteollisuuden (toimialat 20-21) osuus on lähes viidennes koko teollisuudesta. Kemian teollisuuden (toimialat 23-25) osuus myydyn tuotannon arvosta on lähes 16 prosenttia. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen (toimialat 15-16) arvo on lähes 9 prosenttia. Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuuden (toimialat 17-19) osuus on runsas prosentti koko teollisuuden tuotannon arvosta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2005

Toimiala Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa Osuus teollisuus- tuotannosta, %
Yhteensä 81 126 100,0
C Mineraalien kaivu 789 1,0
D Teollisuus 80 303 99,0
15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus   6 983 8,6
17-19 Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 874 1,1
20-21 Puu- ja paperiteollisuus 15 510 19,1
23-25 Kemian teollisuus 12 856 15,8
27-35 Metalliteollisuus 37 215 45,9
22,26,36 Muu tehdasteollisuus 6 865 8,5
Muille toimialoille sijoittuvat tuotanto 33 0,0

Lähde: Hyödyketilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2005/tti_2005_2006-11-30_tie_001.html