Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2006

Värdet av såld industriproduktion 2005

Uppgifterna för år 2005 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 30.11.2006. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den sålda produktionen och totalproduktionen efter varunomenklatur. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1997-2004. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral C samt tillverkning D).

Uppgifterna för år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år när det gäller samtliga benämningar. I uppgifterna för år 2005 har man bättre än tidigare kunnat avgränsa försäljningen av icke-industriella tjänster så att den inte ingår i såld produktion. Icke-industriella tjänster har under tidigare år ingått i den sålda produktionen särskilt inom metallindustrin.

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna C och D) uppgick år 2005 till 81,1 miljarder euro. När man ser till totalvärdet efter benämning finns nästan hälften (46 procent) av den sålda produktionen inom metallindustrin (näringsgrenarna 27-35). Skogsindustrins (näringsgrenarna 20-21) andel är nästan en femtedel av hela tillverkningen. Den kemiska industrins (näringsgrenarna 23-25) andel av värdet av den sålda produktionen är nästan 16 procent. Värdet av livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställningen (näringsgrenarna 15-16) är nästan 9 procent. Textil-, beklädnads-, läder och skoindustrins (näringsgrenarna 17-19) andel av värdet av hela industriproduktionen var drygt en procent.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens undergrupp år 2005

Näringsgren Värdet av såld produktion, mn euro Andel av industriproduktionen, %
Totalt 81 126 100,0
C Utvinning av mineral 789 1,0
D TIllverkning 80 303 99,0
15-16 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 6 983 8,6
17-19 Textil-, beklädnads-, läder och skoindustri 874 1,1
20-21 Trä- och pappersindustri 15 510 19,1
23-25 Kemisk industri 12 856 15,8
27-35 Metallindustri 37 215 45,9
22,26,36 Övrig fabrikstillverkning 6 865 8,5
Produktion tillhörande? andra näringsgrenar 33 0,0

Källa: Varustatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2005/tti_2005_2006-11-30_tie_001_sv.html