Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008

Toimiala Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa Osuus teollisuustuotannosta
Yhteensä 99 862 100.0
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 011 1.0
07 Metallimalmien louhinta 109 0.1
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 900 0.9
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 2 0.0
C Teollisuus 98 793 98.9
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 320 8.3
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 207 7.2
11 Juomien valmistus 1 113 1.1
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmist 732 0.7
13 Tekstiilien valmistus 451 0.5
14 Vaatteiden valmistus 121 0.1
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 160 0.2
16-17 Puu- ja paperiteollisuus 17 342 17.4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 960 5.0
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 12 382 12.4
19-22 Kemian teollisuus 18 401 18.4
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 8 587 8.6
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 005 6.0
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 043 1.0
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 766 2.8
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 709 48.8
24 Metallien jalostus 9 171 9.2
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7 059 7.1
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9 875 9.9
27 Sähkölaitteiden valmistus 3 858 3.9
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 12 468 12.5
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 896 1.9
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 016 2.0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 366 2.4
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 290 5.3
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 234 1.2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 557 2.6
31 Huonekalujen valmistus 1 041 1.0
32 Muu valmistus 458 0.5
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 0.1
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 15 0.0
02 Metsätalous ja puunkorjuu 11 0.0
03 Kalastus ja vesiviljely 3 0.0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 0.0
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 14 0.0
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 0.0

Lähde: Teollisuuden tuotanto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Vertanen (09) 1734 3343, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2008, Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2008/tti_2008_2009-11-25_tau_001_fi.html