Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008

Näringsgren Värdet av såld produktion, mn euro Andel av industriproduktionen, %
Totalt 99 862 100.0
B Utvinning av mineral 1 011 1.0
07 Utvinning av metallmalmer 109 0.1
08 Annan utvinning av mineral 900 0.9
09 Service till utvinning 2 0.0
C Tillverkning 98 793 98.9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 320 8.3
10 Livsmedelsframställning 7 207 7.2
11 Framställning av drycker 1 113 1.1
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 732 0.7
13 Textilvarutillverkning 451 0.5
14 Tillverkning av kläder 121 0.1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 160 0.2
16-17 Skogsindustri 17 342 17.4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 960 5.0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 382 12.4
19–22 Kemisk industri 18 401 18.4
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 587 8.6
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 005 6.0
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1.0
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 766 2.8
24–30, 33 Metallindustri 48 709 48.8
24 Stål- och metallframställning 9 171 9.2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 059 7.1
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 875 9.9
27 Tillverkning av elapparatur 3 858 3.9
28 Tillverkning av övriga maskiner 12 468 12.5
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 896 1.9
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 2.0
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 366 2.4
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 290 5.3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 234 1.2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 557 2.6
31 Tillverkning av möbler 1 041 1.0
32 Annan tillverkning 458 0.5
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 0.1
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 0.0
02 Skogsbruk 11 0.0
03 Fiske och vattenbruk 3 0.0
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 0.0
38 Avfallshantering; återvinning 14 0.0
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 0.0

Källa: Industriproduktion 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Vertanen (09) 1734 3343, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2008, Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2008/tti_2008_2009-11-25_tau_001_sv.html