Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.11.2009

Vuoden 2008 teollisuuden tuotannon arvo 100 miljardia euroa

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2008 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 25.11.2009. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1997–2007. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C). Teollisuuden tuotantotilastossa on siirrytty käyttämään TOL 2008-luokitusta. Tässä yhteydessä Teollisuuden toimialalta suurista alaluokista on siirtynyt muille toimialoille kustantaminen, kierrätys sekä hissien, liukuportaiden ja nostolaitteiden asennus, korjaus ja huolto. Näiden yhteenlaskettu tuotannon arvo oli vuonna 2007 n. 2,6 miljardia euroa.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli liki 100 miljardia euroa vuonna 2008. Tarkasteltaessa vuoden 2008 myydyn tuotannon kokonaisarvoa, kemianteollisuus (18,4 % tuotannon kokonaisarvosta) nousi Suomen toiseksi suurimmaksi teollisuudenalaksi ohi metsäteollisuuden (17,4 % tuotannon kokonaisarvosta). Edelleen lähes puolet (48,8 prosenttia) myydyn tuotannon arvosta sijoittui metalliteollisuuteen. Metalliteollisuuden myydyn tuotannon arvosta lähes 30 prosenttia oli peräisin elektroniikka- ja sähköteknistentuotteiden valmistuksesta (toimialat 26-27). Metalliteollisuus on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1.

Kemianteollisuudessa tuotannon arvo kasvoi edellisvuodesta 10 prosenttia 18 401 milj. euroon. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa kasvua vuoteen 2007 verrattuna oli 6 prosenttia, kokonaistuotannon ollessa 8 320 milj. euroa. Metsäteollisuuden tuotannon arvo puolestaan laski 9 prosenttia. Eniten laski tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus, jossa oli laskua edellisvuodesta liki 12 prosenttia.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008

Toimiala Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa Osuus teollisuustuotannosta
Yhteensä 99 862 100,0
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 011 1,0
C Teollisuus 98 793 98,9
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 320 8,3
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 732 0,7
16-17 Metsäteollisuus 17 342 17,4
19-22 Kemianteollisuus 18 401 18,4
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 709 48,8
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 290 5,3
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 0,1

Lähde: Teollisuuden tuotanto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Vertanen (09) 1734 3343, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2008/tti_2008_2009-11-25_tie_001_fi.html