Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2009

Toimiala Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa Arvon muutos edellisvuodesta (%)
Yhteensä 72 956 -27,2
B Kaivostoiminta ja louhinta 889 -14,8
07 Metallimalmien louhinta 121 -2,4
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 750 -16,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 17 -5,6
C Teollisuus 72 029 -27,3
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 124 -2,5
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 056 -2,3
11 Juomien valmistus 1 068 -4,0
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmist 598 -21,1
13 Tekstiilien valmistus 366 -23,1
14 Vaatteiden valmistus 99 -18,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 133 -17,4
16-17 Puu- ja paperiteollisuus 13 202 -23,9
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 3 647 -26,6
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9 555 -22,8
19-22 Kemian teollisuus 14 003 -24,2
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 5 924 -31,5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 674 -22,4
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 121 7,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 284 -17,0
24-30, 33 Metalliteollisuus 32 044 -34,5
24 Metallien jalostus 4 900 -46,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 4 776 -34,2
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 5 666 -42,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 3 924 -16,6
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 8 003 -31,4
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 033 -45,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 766 -12,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1 975 -15,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 058 -23,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 040 -16,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 834 -28,4
31 Huonekalujen valmistus 760 -26,5
32 Muu valmistus 423 -4,9
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 38 -34,5
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 7 -53,3
02 Metsätalous ja puunkorjuu 7 -36,4
03 Kalastus ja vesiviljely 2 -33,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 12 -25,0
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 10 -28,6
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 0,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Oinonen (09) 1734 2487, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2009, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2009/tti_2009_2010-11-24_tau_001_fi.html