Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2009

Näringsgren Värdet av såld produktion, mn euro Förändring av värdet på årsnivå (%)
Totalt 72 956 -27,2
B Utvinning av mineral 889 -14,8
07 Utvinning av metallmalmer 121 -2,4
08 Annan utvinning av mineral 750 -16,8
09 Service till utvinning 17 -5,6
C Tillverkning 72 029 -27,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 124 -2,5
10 Livsmedelsframställning 7 056 -2,3
11 Framställning av drycker 1 068 -4,0
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 598 -21,1
13 Textilvarutillverkning 366 -23,1
14 Tillverkning av kläder 99 -18,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 133 -17,4
16-17 Skogsindustri 13 202 -23,9
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3 647 -26,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9 555 -22,8
19–22 Kemisk industri 14 003 -24,2
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5 924 -31,5
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 674 -22,4
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 121 7,5
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 284 -17,0
24–30, 33 Metallindustri 32 044 -34,5
24 Stål- och metallframställning 4 900 -46,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 4 776 -34,2
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 5 666 -42,5
27 Tillverkning av elapparatur 3 924 -16,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 8 003 -31,4
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 033 -45,4
30 Tillverkning av andra transportmedel 1 766 -12,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 1 975 -15,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 4 058 -23,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 040 -16,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 834 -28,4
31 Tillverkning av möbler 760 -26,5
32 Annan tillverkning 423 -4,9
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 38 -34,5
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 7 -53,3
02 Skogsbruk 7 -36,4
03 Fiske och vattenbruk 2 -33,3
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 12 -25,0
38 Avfallshantering; återvinning 10 -28,6
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 0,0

Källa: Industriproduktion 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Oinonen (09) 1734 2487, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2009, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2009/tti_2009_2010-11-24_tau_001_sv.html