Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2010 (milj. euroa)

Toimiala 2008 2009 2010 Muutos 2009–2010 (%)
Yhteensä 100 212 72 872 81 326 11,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 043 896 1 202 34,2
07 Metallimalmien louhinta 124 121 316 161,2
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 901 745 855 14,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 18 29 31 6,9
C Teollisuus 99 111 71 937 80 070 11,3
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 332 8 142 7 961 -2,2
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 219 7 076 6 940 -1,9
11 Juomien valmistus 1 113 1 066 1 021 -4,2
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 758 596 627 5,2
13 Tekstiilien valmistus 476 365 373 2,2
14 Vaatteiden valmistus 121 98 89 -9,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 161 133 166 24,8
16-17 Puu- ja paperiteollisuus 17 342 13 233 15 795 19,4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 972 3 680 4 464 21,3
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 12 369 9 553 11 331 18,6
19-22 Kemian teollisuus 18 469 14 048 17 265 22,9
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 8 648 5 924 7 898 33,3
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 027 4 718 5 570 18,1
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 043 1 134 1 258 10,9
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 752 2 272 2 539 11,8
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 927 31 866 34 169 7,2
24 Metallien jalostus 9 197 4 914 7 703 56,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7 262 4 675 4 753 1,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9 852 5 668 4 395 -22,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 704 3 941 3 959 0,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 673 8 013 8 596 7,3
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 893 1 022 1 105 8,1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 016 1 771 1 633 -7,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 331 1 862 2 024 8,7
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 283 4 053 4 252 4,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 244 1 040 988 -5,0
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 560 1 836 2 039 11,1
31 Huonekalujen valmistus 1 034 758 759 0,1
32 Muu valmistus 445 419 466 11,2
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 39 54 38,5
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 15 7 10 42,9
02 Metsätalous ja puunkorjuu 11 7 6 -14,3
03 Kalastus ja vesiviljely 3 3 3 0,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 12 18 50,0
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 14 9 18 100,0
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 1 0 -100,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 23.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2010, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2010 (milj. euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2010/tti_2010_2011-11-23_tau_001_fi.html