Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2010, (mn euro)

Näringsgren 2008 2009 2010 Förändring 2009–2010 (%)
Totalt 100 212 72 872 81 326 11,6
B Utvinning av mineral 1 043 896 1 202 34,2
07 Utvinning av metallmalmer 124 121 316 161,2
08 Annan utvinning av mineral 901 745 855 14,8
09 Service till utvinning 18 29 31 6,9
C Tillverkning 99 111 71 937 80 070 11,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 332 8 142 7 961 -2,2
10 Livsmedelsframställning 7 219 7 076 6 940 -1,9
11 Framställning av drycker 1 113 1 066 1 021 -4,2
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 758 596 627 5,2
13 Textilvarutillverkning 476 365 373 2,2
14 Tillverkning av kläder 121 98 89 -9,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 161 133 166 24,8
16-17 Skogsindustri 17 342 13 233 15 795 19,4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 972 3 680 4 464 21,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 369 9 553 11 331 18,6
19–22 Kemisk industri 18 469 14 048 17 265 22,9
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 648 5 924 7 898 33,3
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 027 4 718 5 570 18,1
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1 134 1 258 10,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 752 2 272 2 539 11,8
24–30, 33 Metallindustri 48 927 31 866 34 169 7,2
24 Stål- och metallframställning 9 197 4 914 7 703 56,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 262 4 675 4 753 1,7
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 852 5 668 4 395 -22,5
27 Tillverkning av elapparatur 4 704 3 941 3 959 0,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 673 8 013 8 596 7,3
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 893 1 022 1 105 8,1
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 1 771 1 633 -7,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 331 1 862 2 024 8,7
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 283 4 053 4 252 4,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 244 1 040 988 -5,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 560 1 836 2 039 11,1
31 Tillverkning av möbler 1 034 758 759 0,1
32 Annan tillverkning 445 419 466 11,2
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 39 54 38,5
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 7 10 42,9
02 Skogsbruk 11 7 6 -14,3
03 Fiske och vattenbruk 3 3 3 0,0
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 12 18 50,0
38 Avfallshantering; återvinning 14 9 18 100,0
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 1 0 -100,0

Källa: Industriproduktion 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2010, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2010, (mn euro) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2010/tti_2010_2011-11-23_tau_001_sv.html