Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.11.2011

Vuoden 2010 teollisuuden tuotannon arvo 81 miljardia euroa

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2010 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 23.11.2011. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1998–2009. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2010

Toimiala Myydyn
tuotannon arvo
(milj. euroa)
Osuus
teollisuus-
tuotannosta (%)
Arvon
muutos
edellis-
vuodesta (%)
Yhteensä 81 326 100,0 11,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 202 1,5 34,2
C Teollisuus 80 070 98,4 11,3
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 7 961 9,8 -2,2
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 627 0,8 5,2
16-17 Metsäteollisuus 15 795 19,4 19,4
19-22 Kemianteollisuus 17 265 21,2 22,9
24-30, 33 Metalliteollisuus 34 169 42,0 7,2
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 252 5,2 4,9
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 54 0,1 38,5

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli noin 81 miljardia euroa vuonna 2010. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 42,0 prosenttia, kemianteollisuuden 21,2 prosenttia, metsäteollisuuden 19,4 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 9,8 prosenttia. Näiden päätoimialojen suuruusjärjestyksessä ei tapahtunut muutoksia edellisvuodesta. Toimialat on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1.

Vuonna 2010 Suomen teollisuustuotannon arvo kasvoi 11,6 prosenttia edellisvuodesta, mutta tuotannon arvo jäi edelleen selvästi vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2010 kemianteollisuuden tuotannon arvo kasvoi 22,9 prosenttia, metsäteollisuuden 19,4 ja metalliteollisuuden 7,2 prosenttia. Päätoimialoista elintarviketeollisuuden tuotanto supistui 2,2 prosenttia edellisvuodesta.


Lähde: Teollisuustuotanto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2010/tti_2010_2011-11-23_tie_001_fi.html