Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2014

Metallialojen vaikutus teollisuustuotannon pudotukseen suuri vuonna 2013

Korjattu 11.12.2014. Korjatut luvut merkitty punaisella.

Teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli noin 82,2 miljardia euroa vuonna 2013. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 37,1 prosenttia, kemianteollisuuden 25,7 prosenttia, metsäteollisuuden 18,7 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 11,1 prosenttia. Toimialat on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1

Vuonna 2013 Suomen teollisuustuotannon arvo väheni 6,7 % edellisvuodesta. Pääryhmistä niukkaa kasvua oli elintarviketeollisuudessa (1,2 %). Metalliteollisuuden osuus vähennyksestä oli 75,0 % suurimpana pudottajanaan toimiala Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus, jonka osuus teollisuustuotannon kokonaispudotuksesta oli 24,2 %.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2013

Korjaus 2.12.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Toimiala Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Osuus teollisuus-tuotannosta (%) Arvon muutos edellis- vuodesta (%)
Yhteensä 82 194 100,0 -6,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 255 1,5 -7,8
C Teollisuus 80 873 98,4 -6,7
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 9 130 11,1 1,2
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 562 0,7 -5,7
16-17 Metsäteollisuus 15 379 18,7 -0,8
19-22 Kemianteollisuus 21 088 25,7 -4,6
24-30, 33 Metalliteollisuus 30 513 37,1 -12,7
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 201 5,1 -6,5
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 66 0,1 -2,9

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2013 tiedot päivitetään StatFin-tilastopalveluun 19.12.2014 mennessä. Tiedot päivittyvät joiltain osin myös vuosien 2011 ja 2012 kohdalla. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1998–2012. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).


Lähde: Teollisuustuotanto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 029 551 2486, Pirjo Rosenström 029 551 2491, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2013/tti_2013_2014-12-10_tie_001_fi.html