Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2014

Metallbranscherna hade stor inverkan på nedgången i industriproduktionen år 2013

Korrigerad 11.12.2014. De korrigerade siffrorna har markerat med rött.

Värdet av den sålda produktionen inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till ungefär 82,2 miljarder euro år 2013. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustriprodukternas andel 37,1 procent, den kemiska industrins 25,7 procent, skogsindustrins 18,7 procent och livsmedelsindustrins 11,1 procent. Näringsgrenarna har indelats i mer detaljerade undergrupper i tabellbilaga 1.

År 2013 minskade värdet av industriproduktionen i Finland med 6,7 procent från året innan. Av huvudgrupperna visade livsmedelsindustrin en knapp ökning (1,2 %). Metallindustrins andel av minskningen var 75,0 procent. Mest minskade näringsgrenen Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, vars andel av den totala nedgången i industriproduktionen var 24,2 procent.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2013

Korrigering 2.12.2015. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Näringsgren Värdet av såld produktion (mn euro) Andel av industri-produktionen (%) Förändring av värdet på årsnivå (%)
Totalt 82 194 100,0 -6,7
B Utvinning av mineral 1 255 1,5 -7,8
C Tillverkning 80 873 98,4 -6,7
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och  tobaksvaruframställning 9 130 11,1 1,2
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 562 0,7 -5,7
16-17 Skogsindustri 15 379 18,7 -0,8
19-22 Kemisk industri 21 088 25,7 -4,6
24-30, 33 Metallindustri 30 513 37,1 -12,7
18, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning 4 201 5,1 -6,5
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 66 0,1 -2,9

Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).


Källa: Industriproduktion 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Pirjo Rosenström 029 551 2491, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2013/tti_2013_2014-12-10_tie_001_sv.html