Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2011–2013 (Korrigering 2.12.2015)

Korrigering 2.12.2015 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Näringsgren 2011 2012 2013 Förändring 2012–2013 (%)
Totalt 87 515 88 134 82 194 -6,7
B Utvinning av mineral 1 374 1 361 1 255 -7,8
07 Utvinning av metallmalmer 444 427 438 2,5
08 Annan utvinning av mineral 893 893 778 -12,8
09 Service till utvinning 37 42 39 -6,3
C Tillverkning 86 078 86 705 80 873 -6,7
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 567 9 020 9 130 1,2
10 Livsmedelsframställning 7 513 7 943 8 101 2,0
11 Framställning av drycker 1 054 1 078 1 029 -4,5
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 643 597 562 -5,7
13 Textilvarutillverkning 373 355 335 -5,8
14 Tillverkning av kläder 94 88 70 -20,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 176 153 157 2,7
16-17 Skogsindustri 15 984 15 508 15 379 -0,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 592 4 412 4 612 4,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 11 392 11 096 10 768 -3,0
19–22 Kemisk industrii 21 049 22 116 21 088 -4,6
19 -20 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kemikaler och kemiska produkter 16 921 17 822 16 928 -5,0
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 287 1 485 1 451 -2,3
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 841 2 809 2 710 -3,6
24–30, 33 Metallindustri 35 256 34 970 30 513 -12,7
24 Stål- och metallframställning 8 687 8 315 7 696 -7,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 5 423 5 438 5 111 -6,0
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 3 597 3 096 1 660 -46,4
27 Tillverkning av elapparatur 4 185 4 540 3 790 -16,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 9 135 9 222 8 218 -10,9
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 222 1 129 1 059 -6,2
30 Tillverkning av andra transportmedel 730 955 961 0,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 276 2 273 2 016 -11,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 4 580 4 494 4 201 -6,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 043 1 040 930 -10,5
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 275 2 205 2 107 -4,4
31 Tillverkning av möbler 781 762 659 -13,5
32 Annan tillverkning 480 487 504 3,5
Produktion tillhörande andra näringsgrena 63 68 66 -2,9

Källa: Industriproduktion 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Pirjo Rosenström 029 551 2491, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2013, Tabellbilaga 1. Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2011–2013 (Korrigering 2.12.2015) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2013/tti_2013_2014-12-10_tau_001_sv.html