Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2011–2013 (Korrigering 2.12.2015)

Korrigering 2.12.2015 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Näringsgren 2011 2012 2013 Förändring 2012–2013 (%)
Totalt 87 515 88 134 82 194 -6,7
B Utvinning av mineral 1 374 1 361 1 255 -7,8
07 Utvinning av metallmalmer 444 427 438 2,5
08 Annan utvinning av mineral 893 893 778 -12,8
09 Service till utvinning 37 42 39 -6,3
C Tillverkning 86 078 86 705 80 873 -6,7
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 567 9 020 9 130 1,2
10 Livsmedelsframställning 7 513 7 943 8 101 2,0
11 Framställning av drycker 1 054 1 078 1 029 -4,5
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 643 597 562 -5,7
13 Textilvarutillverkning 373 355 335 -5,8
14 Tillverkning av kläder 94 88 70 -20,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 176 153 157 2,7
16-17 Skogsindustri 15 984 15 508 15 379 -0,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 592 4 412 4 612 4,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 11 392 11 096 10 768 -3,0
19–22 Kemisk industrii 21 049 22 116 21 088 -4,6
19 -20 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kemikaler och kemiska produkter 16 921 17 822 16 928 -5,0
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 287 1 485 1 451 -2,3
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 841 2 809 2 710 -3,6
24–30, 33 Metallindustri 35 256 34 970 30 513 -12,7
24 Stål- och metallframställning 8 687 8 315 7 696 -7,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 5 423 5 438 5 111 -6,0
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 3 597 3 096 1 660 -46,4
27 Tillverkning av elapparatur 4 185 4 540 3 790 -16,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 9 135 9 222 8 218 -10,9
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 222 1 129 1 059 -6,2
30 Tillverkning av andra transportmedel 730 955 961 0,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 276 2 273 2 016 -11,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 4 580 4 494 4 201 -6,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 043 1 040 930 -10,5
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 275 2 205 2 107 -4,4
31 Tillverkning av möbler 781 762 659 -13,5
32 Annan tillverkning 480 487 504 3,5
Produktion tillhörande andra näringsgrena 63 68 66 -2,9

Källa: Industriproduktion 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Pirjo Rosenström 029 551 2491, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2013, Tabellbilaga 1. Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2011–2013 (Korrigering 2.12.2015) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2013/tti_2013_2014-12-10_tau_001_sv.html