Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2014-2016

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos edelliseen vuoteen (%)
2014 2015 2016
Teollisuustoimialat yhteensä 81 192 77 589 78 125 0,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 297 1 164 1 226 5,3
07 Metallimalmien louhinta 479 350 464 32,7
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 749 733 685 -6,6
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 69 82 77 -6,2
C Teollisuus 79 894 76 425 76 900 0,6
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 878 8 446 8 424 -0,3
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 949 7 547 7 538 -0,1
11 Juomien valmistus 930 899 886 -1,4
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 518 502 510 1,5
13 Tekstiilien valmistus 316 333 349 4,8
14 Vaatteiden valmistus 71 58 38 -35,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 131 112 124 10,5
16-17 Metsäteollisuus 15 159 15 490 15 934 2,9
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 579 4 554 4 812 5,7
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10 580 10 936 11 122 1,7
19-22 Kemianteollisuus 19 789 16 240 16 233 -0,0
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 9 383 5 944 5 784 -2,7
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 231 6 128 6 068 -1,0
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 599 1 604 1 841 14,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 575 2 564 2 540 -0,9
24-30, 33 Metalliteollisuus 31 559 31 916 31 865 -0,2
24 Metallien jalostus 7 848 7 931 7 772 -2,0
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 042 4 897 4 805 -1,9
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1 851 1 831 1 943 6,1
27 Sähkölaitteiden valmistus 3 882 3 657 3 559 -2,7
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 7 993 7 686 8 010 4,2
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 796 2 361 1 898 -19,6
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 861 1 080 1 337 23,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 287 2 474 2 540 2,6
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 3 991 3 830 3 935 2,7
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 873 802 791 -1,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 992 1 888 1 988 5,3
31 Huonekalujen valmistus 667 692 731 5,6
32 Muu valmistus 459 448 426 -5,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 23.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2016, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2014-2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2016/tti_2016_2017-11-23_tau_001_fi.html