Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren 2014-2016

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring på årsnivå (%)
2014 2015 2016
Industrinäringsgrenarna totalt 81 192 77 589 78 125 0,7
B Utvinning av mineral 1 297 1 164 1 226 5,3
07 Utvinning av metallmalmer 479 350 464 32,7
08 Annan utvinning av mineral 749 733 685 -6,6
09 Service till utvinning 69 82 77 -6,2
C Tillverkning 79 894 76 425 76 900 0,6
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 878 8 446 8 424 -0,3
10 Livsmedelsframställning 7 949 7 547 7 538 -0,1
11 Framställning av drycker 930 899 886 -1,4
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 518 502 510 1,5
13 Textilvarutillverkning 316 333 349 4,8
14 Tillverkning av kläder 71 58 38 -35,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 131 112 124 10,5
16-17 Skogsindustri 15 159 15 490 15 934 2,9
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 579 4 554 4 812 5,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10 580 10 936 11 122 1,7
19-22 Kemisk industri 19 789 16 240 16 233 -0,0
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 9 383 5 944 5 784 -2,7
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 231 6 128 6 068 -1,0
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 599 1 604 1 841 14,8
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 575 2 564 2 540 -0,9
24-30, 33 Metallindustri 31 559 31 916 31 865 -0,2
24 Stål- och metallframställning 7 848 7 931 7 772 -2,0
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 5 042 4 897 4 805 -1,9
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 1 851 1 831 1 943 6,1
27 Tillverkning av elapparatur 3 882 3 657 3 559 -2,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 7 993 7 686 8 010 4,2
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 796 2 361 1 898 -19,6
30 Tillverkning av andra transportmedel 861 1 080 1 337 23,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 287 2 474 2 540 2,6
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 3 991 3 830 3 935 2,7
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 873 802 791 -1,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 992 1 888 1 988 5,3
31 Tillverkning av möbler 667 692 731 5,6
32 Annan tillverkning 459 448 426 -5,0

Källa: Industriproduktion 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 23.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2016, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren 2014-2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2016/tti_2016_2017-11-23_tau_001_sv.html