Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2015-2017 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos (%)
2015 2016 2017 2016-2017
Yhteensä 77 641 78 156 86 529 10,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 164 1 261 1 560 23,7
07 Metallimalmien louhinta 350 464 718 54,8
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 733 682 703 3,1
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 82 115 138 20,7
C Teollisuus 76 477 76 895 84 969 10,5
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 440 8 391 8 694 3,6
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 541 7 505 7 791 3,8
11 Juomien valmistus 899 886 903 1,9
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 502 510 538 5,5
13 Tekstiilien valmistus 333 349 366 5,0
14 Vaatteiden valmistus 58 38 36 -3,7
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 112 124 135 9,6
16-17 Metsäteollisuus 15 495 15 794 16 465 4,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 554 4 812 5 227 8,6
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10 942 10 982 11 237 2,3
19-22 Kemianteollisuus 16 161 16 125 17 818 10,5
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 5 944 5 784 7 056 22,0
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 253 6 227 6 436 3,4
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 604 1 773 1 877 5,9
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 361 2 341 2 449 4,6
24-30, 33 Metalliteollisuus 32 041 32 131 37 277 16,0
24 Metallien jalostus 8 073 8 083 9 404 16,3
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 4 887 4 736 5 518 16,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1 842 1 941 2 132 9,9
27 Sähkölaitteiden valmistus 3 638 3 559 3 947 10,9
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 7 687 8 040 8 535 6,2
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 2 361 1 898 3 295 73,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 080 1 337 1 715 28,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 474 2 537 2 732 7,7
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 3 837 3 943 4 177 5,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 802 787 746 -5,3
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 895 1 998 2 172 8,7
31 Huonekalujen valmistus 692 731 812 11,2
32 Muu valmistus 448 427 447 4,6
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Lähde: Teollisuustuotanto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 1.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2017, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2015-2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2017/tti_2017_2018-11-01_tau_001_fi.html