Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2015-2017 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring (%)
2015 2016 2017 2016-2017
Totalt 77 641 78 156 86 529 10,7
B Utvinning av mineral 1 164 1 261 1 560 23,7
07 Utvinning av metallmalmer 350 464 718 54,8
08 Annan utvinning av mineral 733 682 703 3,1
09 Service till utvinning 82 115 138 20,7
C Tillverkning 76 477 76 895 84 969 10,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 440 8 391 8 694 3,6
10 Livsmedelsframställning 7 541 7 505 7 791 3,8
11 Framställning av drycker 899 886 903 1,9
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 502 510 538 5,5
13 Textilvarutillverkning 333 349 366 5,0
14 Tillverkning av kläder 58 38 36 -3,7
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 112 124 135 9,6
16-17 Skogsindustri 15 495 15 794 16 465 4,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 554 4 812 5 227 8,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10 942 10 982 11 237 2,3
19-22 Kemisk industri 16 161 16 125 17 818 10,5
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5 944 5 784 7 056 22,0
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 253 6 227 6 436 3,4
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 604 1 773 1 877 5,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 361 2 341 2 449 4,6
24-30, 33 Metallindustri 32 041 32 131 37 277 16,0
24 Stål- och metallframställning 8 073 8 083 9 404 16,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 4 887 4 736 5 518 16,5
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 1 842 1 941 2 132 9,9
27 Tillverkning av elapparatur 3 638 3 559 3 947 10,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 7 687 8 040 8 535 6,2
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2 361 1 898 3 295 73,5
30 Tillverkning av andra transportmedel 1 080 1 337 1 715 28,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 474 2 537 2 732 7,7
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 3 837 3 943 4 177 5,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 802 787 746 -5,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 895 1 998 2 172 8,7
31 Tillverkning av möbler 692 731 812 11,2
32 Annan tillverkning 448 427 447 4,6
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.

Källa: Industriproduktion 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2017, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2015-2017 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2017/tti_2017_2018-11-01_tau_001_sv.html