Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2016-2018 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos (%)
2016 2017 2018 2017-2018
Yhteensä 78 189 86 275 91 904 6,5
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 261 1 560 1 676 7,4
    07 Metallimalmit 464 718 802 11,6
    08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet 682 703 739 5,0
    09 Kaivostoimintaa avustavat palvelut 115 138 135 -2,3
C Teollisuustuotteet 76 895 84 677 89 853 6,1
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 8 391 8 855 8 946 1,0
    10 Elintarvikkeet 7 505 7 952 7 972 0,3
    11 Juomat 886 903 974 7,8
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 510 533 522 -2,2
    13 Tekstiilit 349 366 354 -3,2
    14 Vaatteet 38 32 33 2,5
    15 Nahka ja nahkatuotteet 124 135 135 -0,7
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 15 794 16 397 17 639 7,6
    16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 4 812 5 160 4 978 -3,5
    17 Paperi ja paperituotteet 10 982 11 237 12 661 12,7
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 16 125 17 703 19 102 7,9
    19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 5 784 7 049 7 449 5,7
    20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 6 227 6 416 7 418 15,6
    21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet 1 773 1 877 1 841 -1,9
    22 Kumi- ja muovituotteet 2 341 2 361 2 393 1,4
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 32 131 36 980 39 290 6,2
  24-25 Metallit ja metallituotteet 12 819 14 740 15 437 4,7
    24 Perusmetallit 8 083 9 437 10 229 8,4
    25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 4 736 5 303 5 209 -1,8
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 16 077 17 252 18 597 7,8
    26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 1 941 2 086 2 128 2,0
    27 Sähkölaitteet 3 559 3 906 4 217 8,0
    28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 8 040 8 521 9 239 8,4
    33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 537 2 739 3 013 10,0
  29-30 Kulkuneuvot 3 235 4 988 5 256 5,4
    29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 1 898 3 285 3 962 20,6
    30 Muut kulkuneuvot 1 337 1 704 1 294 -24,0
18, 23, 31, 32 Muut teollisuustuotteet 3 943 4 209 4 354 3,5
    18 Painatus- ja tallennuspalvelut 787 743 722 -2,8
    23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 1 998 2 196 2 278 3,7
    31 Huonekalut 731 766 798 4,2
    32 Muut tehdasvalmisteet 427 504 556 10,3
Muut tuotteet 2) 33 37 375 906,5
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta
2) Jätenimikkeiden kansallisesti kerättävät tiedot tilastoidaan tilastovuodesta 2018 alkaen pääosin ryhmään "Muut tuotteet", kun ne aiempina vuosina on tilastoitu materiaalinsa mukaisesti luokiteltuina teollisuustuotteiden C alaryhmiin. Tietoa nimikemuutoksista: https://stat.fi/fi/luokitukset/prodcom/.

Lähde: Teollisuustuotanto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 5.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2018, Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2016-2018 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2018/tti_2018_2019-07-05_tau_001_fi.html