Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2016-2018 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring (%)
2016 2017 2018 2017-2018
Totalt 78 189 86 275 91 904 6,5
B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 1 261 1 560 1 676 7,4
    07 Metallmalmer 464 718 802 11,6
    08 Andra produkter från utvinning av mineral 682 703 739 5,0
    09 Stödtjänster till utvinning 115 138 135 -2,3
C Tillverkade varor 76 895 84 677 89 853 6,1
10-12 Livsmedel, drycker och tobak 8 391 8 855 8 946 1,0
    10 Livsmedel 7 505 7 952 7 972 0,3
    11 Drycker 886 903 974 7,8
13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror 510 533 522 -2,2
    13 Textilvaror 349 366 354 -3,2
    14 Kläder 38 32 33 2,5
    15 Läder, läder- och skinnvaror m.m. 124 135 135 -0,7
16-17 Skogsindustriprodukter 15 794 16 397 17 639 7,6
    16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 4 812 5 160 4 978 -3,5
    17 Papper och pappersvaror 10 982 11 237 12 661 12,7
19-22 Produkter från kemisk industri 16 125 17 703 19 102 7,9
    19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5 784 7 049 7 449 5,7
    20 Kemikalier och kemiska produkter 6 227 6 416 7 418 15,6
    21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 773 1 877 1 841 -1,9
    22 Gummi- och plastvaror 2 341 2 361 2 393 1,4
24-30, 33 Produkter från metallindustri 32 131 36 980 39 290 6,2
  24-25 Metaller och metallvaror 12 819 14 740 15 437 4,7
    24 Metaller 8 083 9 437 10 229 8,4
    25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 4 736 5 303 5 209 -1,8
  26-28, 33 Maskiner och apparater 16 077 17 252 18 597 7,8
    26 Datorer, elektronikvaror och optik 1 941 2 086 2 128 2,0
    27 Elapparatur 3 559 3 906 4 217 8,0
    28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 8 040 8 521 9 239 8,4
    33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 2 537 2 739 3 013 10,0
  29-30 Transportmedel 3 235 4 988 5 256 5,4
    29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 898 3 285 3 962 20,6
    30 Andra transportmedel 1 337 1 704 1 294 -24,0
18, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor 3 943 4 209 4 354 3,5
    18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 787 743 722 -2,8
    23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 998 2 196 2 278 3,7
    31 Möbler 731 766 798 4,2
    32 Andra tillverkade varor 427 504 556 10,3
Övriga produkter 2) 33 37 375 906,5
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.
2) Uppgifter om avfallsbenämningar som samlas in nationellt statistikförs fr.o.m. statistikåret 2018 i huvudsak i gruppen ”Övriga produkter”, medan de tidigare år har statistikförts enligt material i undergrupper för industriprodukter C. Uppgifter om ändringar i benämningarna: https://stat.fi/sv/luokitukset/prodcom/.

Källa: Industriproduktion 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2018, Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2016-2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2018/tti_2018_2019-07-05_tau_001_sv.html