Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.7.2021

Vuoden 2020 teollisuustuotannon arvo 84 miljardia euroa

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilaston mukaan teollisuuden (toimialat B: Kaivostoiminta ja louhinta ja C: Teollisuus) myydyn tuotannon arvo vuonna 2020 oli 84,1 miljardia euroa. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo laski lähes kymmenyksen edellisvuodesta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin vuonna 2020 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Osuus teollisuustuotannosta (%) Muutos edelliseen vuoteen (%)
Yhteensä 84 070 100,0 -9,7
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 668 2,0 4,4
C Teollisuustuotteet 82 012 97,6 -10,0
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 9 206 11,0 0,3
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 589 0,7 6,6
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 14 429 17,2 -14,5
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 15 589 18,5 -20,1
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 38 140 45,4 -6,1
  24-25 Metallit ja metallituotteet 14 460 17,2 -2,2
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 18 410 21,9 -5,8
  29-30 Kulkuneuvot 5 270 6,3 -16,6
18, 23, 31, 32 Muut teollisuustuotteet 4 059 4,8 -7,2
Muut tuotteet 390 0,5 0,5
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 45 prosenttia eli 38,1 miljardia euroa, josta koneiden ja laitteiden myynnin osuus oli lähes puolet, 18,4 miljardia euroa. Kemianteollisuuden tuotteiden osuus myydyn tuotannon koko arvosta oli 19 prosenttia, metsäteollisuuden tuotteiden 17 prosenttia ja elintarvikkeiden 11 prosenttia.

Myydyn tuotannon arvo laski lähes kaikissa tuoteryhmissä. Voimakkaimmin supistuivat kemianteollisuuden (-20 %) ja metsäteollisuuden (-15 %) tuotteiden myydyn tuotannon arvo. Metalliteollisuuden tuotteiden myydyn tuotannon arvon lasku oli maltillisempaa (-6 %), missä kulkuneuvojen myydyn tuotannon arvo tippui 17 prosenttia, koneiden ja laitteiden kuusi prosenttia, metallien ja metallituotteiden myydyn tuotannon arvon laskiessa kaksi prosenttia. Elintarvikkeiden myydyn tuotannon arvo pysyi edellisvuoden tasolla.

Myydyn tuotannon arvo kasvoi sekä kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteiden (+4 %) että tekstiilien, vaatteiden, nahkojen ja nahkatuotteiden (+7 %) osalta. Näiden tuoteryhmien osuus myydyn tuotannon kokonaisarvosta on kuitenkin alhainen, kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet kattavat kaksi prosenttia, tekstiilit, vaatteet, nahat ja nahkatuotteet alle prosentin kaikesta myydystä tuotannosta.

Hyödykkeet on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1. Tarkimman tason hyödykekohtaiset arvo- ja määrätiedot myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätiedot kokonaistuotannosta on julkaistu StatFin-tilastotietokannassa .

Teollisuustuotantotilaston vuoden 2020 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 1.7.2021. Tilaston tietokantataulu sisältää hyödykekohtaisia arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta vuosilta 2013-2020. Tätä aiempien vuosien vuosikohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastopalvelun arkistokannasta . Palvelussa on saatavilla tiedot vuodesta 1998 lähtien. Tiedot on kerätty vuosittain kaivostoiminnan ja louhinnan (toimiala B) sekä teollisuuden (toimiala C) yrityksiltä ja toimipaikoilta.


Lähde: Teollisuustuotanto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2020/tti_2020_2021-07-01_tie_001_fi.html