Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.7.2021

Värdet av industriproduktionen 84 miljarder euro år 2020

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2020 till 84,1 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen minskade med nästan en tiondel från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 2020 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industriproduktionen (%) Förändring på årsnivå (%)
Totalt 84 070 100,0 -9,7
B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 1 668 2,0 4,4
C Tillverkade varor 82 012 97,6 -10,0
10-12 Livsmedel, drycker och tobak 9 206 11,0 0,3
13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror 589 0,7 6,6
16-17 Skogsindustriprodukter 14 429 17,2 -14,5
19-22 Produkter från kemisk industri 15 589 18,5 -20,1
24-30, 33 Produkter från metallindustri 38 140 45,4 -6,1
  24-25 Metaller och metallvaror 14 460 17,2 -2,2
  26-28, 33 Maskiner och apparater 18 410 21,9 -5,8
  29-30 Transportmedel 5 270 6,3 -16,6
18, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor 4 059 4,8 -7,2
Övriga produkter 390 0,5 0,5
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.

Av det totala värdet av den sålda produktionen var andelen metallindustriprodukter 45 procent, dvs. 38,1 miljarder euro, varav försäljningen av maskiner och apparater stod för nästan hälften, dvs. 18,4 miljarder euro. Den kemiska industrins produkter stod för 19 procent av det totala värdet av den sålda produktionen, skogsindustrins produkter för 17 procent och livsmedel för 11 procent.

Värdet av den sålda produktionen minskade i nästan alla produktgrupper. Kraftigast minskade värdet av den sålda produktionen när det gäller produkter inom den kemiska industrin (-20 %) och skogsindustrin (-15 %). Nedgången av värdet av den sålda produktionen av produkter inom metallindustrin var måttligare (-6 %), där värdet av den sålda produktionen av fordon minskade med 17 procent, värdet av maskiner och apparater med sex procent, medan värdet av den sålda produktionen av metaller och metallprodukter sjönk med två procent. Värdet av den sålda produktionen av livsmedel var på samma nivå som året innan.

Värdet av den sålda produktionen ökade både när det gäller produkter inom utvinning av mineral (+4%) och textilvaror, kläder, läder och läder- och skinnvaror (+7%). Dessa produktgrupper utgör dock en låg andel av det totala värdet av den sålda produktionen. Produkter inom utvinning av mineral står för två procent medan textilvaror, kläder, läder och läder- och skinnvaror står för mindre än en procent av den totala sålda produktionen.

En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och uppgifter om volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-statistikdatabasen .

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2020 har uppdaterats i StatFin-statistiktjänsten 1.7.2021. Statistikens databastabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning för åren 2013-2020. Tidigare årsvisa uppgifter finns i StatFin-statistiktjänstens arkivdatabas . I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna har samlats in årligen från företag och arbetsställen inom utvinning av mineral (näringsgren B) samt tillverkning (näringsgren C).


Källa: Industriproduktion 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2020/tti_2020_2021-07-01_tie_001_sv.html