Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2018-2020 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring på årsnivå (%)
2018 2019 2020 2019–2020
Totalt 91 890 93 102 84 070 -9,7
B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 1 689 1 599 1 668 4,4
    07 Metallmalmer 829 698 758 8,6
    08 Andra produkter från utvinning av mineral 724 745 728 -2,2
    09 Stödtjänster till utvinning 135 156 182 16,4
C Tillverkade varor 89 816 91 115 82 012 -10,0
10-12 Livsmedel, drycker och tobak 8 961 9 182 9 206 0,3
    10 Livsmedel 7 996 8 199 8 238 0,5
    11 Drycker 966 983 968 -1,5
13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror 522 552 589 6,6
    13 Textilvaror 355 372 420 12,9
    14 Kläder 33 38 39 1,7
    15 Läder, läder- och skinnvaror m.m. 135 142 129 -8,6
16-17 Skogsindustriprodukter 17 649 16 869 14 429 -14,5
    16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 4 977 4 845 4 655 -3,9
    17 Papper och pappersvaror 12 671 12 024 9 774 -18,7
19-22 Produkter från kemisk industri 19 079 19 500 15 589 -20,1
    19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 7 449 7 790 4 427 -43,2
    20 Kemikalier och kemiska produkter 7 369 7 258 6 881 -5,2
    21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 895 2 125 2 009 -5,5
    22 Gummi- och plastvaror 2 366 2 327 2 273 -2,3
24-30, 33 Produkter från metallindustri 39 225 40 639 38 140 -6,1
  24-25 Metaller och metallvaror 15 477 14 783 14 460 -2,2
    24 Metaller 10 190 9 267 9 175 -1,0
    25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 5 287 5 517 5 285 -4,2
  26-28, 33 Maskiner och apparater 18 511 19 536 18 410 -5,8
    26 Datorer, elektronikvaror och optik 2 145 2 326 2 105 -9,5
    27 Elapparatur 4 177 4 143 3 895 -6,0
    28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 9 159 9 783 9 246 -5,5
    33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 3 029 3 284 3 164 -3,6
  29-30 Transportmedel 5 236 6 320 5 270 -16,6
    29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 3 942 3 936 3 411 -13,4
    30 Andra transportmedel 1 294 2 383 1 859 -22,0
18, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor 4 380 4 374 4 059 -7,2
    18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 740 734 596 -18,9
    23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 275 2 263 2 138 -5,5
    31 Möbler 800 853 802 -6,0
    32 Andra tillverkade varor 566 524 524 0,0
Övriga produkter 385 388 390 0,5
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.

Källa: Industriproduktion 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 1.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2020, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2018-2020 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2020/tti_2020_2021-07-01_tau_001_sv.html