Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisutasot uudistuvat siirryttäessä toimialaluokitus TOL 2008:aan

TOL 2008 luokituksen mukaiset uudet julkaisutasot

Toimialaluokitus TOL2008 otetaan käyttöön Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä maaliskuussa 2009, jolloin julkaistaan vuoden 2009 tammikuun tiedot.

Lisätietoja saa Kari Rautiolta (09) 1734 2479 tai volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi.

Pääluokat ja kaksinumerotasot:

B,C,D,E Koko teollisuus

B Kaivostoiminta ja louhinta

05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu (ei toimintaa)
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto (ei toimintaa)
07 Metallien louhinta
08 Muu kaivostoiminta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta (ei julkaista)

C Teollisuus

10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus (ei julkaista)
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (ei julkaista)
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (ei julkaista)
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (ei julkaista)
22 Kumi ja muovituotteiden valmistus (ei julkaista)
23 Muiden ei-metallisten mineraalien valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (ei julkaista)
27 Sähkölaitteiden valmistus (ei julkaista)
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

D=35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37 Viemäri- ja jätevesihuolto (ei julkaista)
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristöhuoltopalvelut (ei julkaista)

Koko teollisuutta kuvaavat yhdistelmät:

Koko teollisuus (B-E)
Tehdasteollisuus (uudet tilaukset 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Muut yhdistelmät ja koontiluokat:

Elintarviketeollisuus (10-12)
Tekstiiliteollisuus (13-15)
Puu- ja paperiteollisuus (16-17)
Kemianteollisuus (19-22)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus; sähkölaitteiden valmistus (26-27)
Metalliteollisuus (24-30)

Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
Energiatuotteet (MIG): 05,06, 19, 35, 36
Investointitavarat (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
Kestokulutustavarat (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
Muut kulutustavarat (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuille.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, julkistetaan eräissä tilastoissa edelleen TOL 2002 mukaisia tietoja. Myös silloin, kun käytetään Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vanhalla luokituksella aiemmin julkaistuja sarjoja yhdessä uudella luokituksella julkaistavien sarjojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokitusten mukaisia tietoja yhdistämään.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin TOL 2002- ja TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja voi vertailla seuraavasti:

B Kaivostoiminta ja louhintavastaa lähes täysin TOL 2002 luokituksen pääluokkaa C Kaivostoiminta ja louhinta.

C Teollisuus vastaa lähinnä TOL 2002 -luokituksenpääluokkaa D Teollisuus.Merkittävimmät muutokset pääluokassa ovat:

  • Koneiden korjaus on erotettu varsinaisesta valmistustoiminnasta omaksi TOL 2008 luokakseen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.
  • Lisäksi eräisiin teollisuudenaloihin liittyvä korjaustoiminta on siirretty pois teollisuudesta TOL 2008 pääluokan S Muu palvelutoiminta kaksinumerotasolle 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus.
  • TOL 2002 toimiala 37 Kierrätys siirtyy TOL 2008 pääluokan E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito kaksinumerotasolle 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys.
  • TOL 2002 toimialalta 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen siirtyy kustannustoiminta kokonaan pois teollisuudesta TOL 2008 pääluokkaan J Informaatio ja viestintä.

TOL 2008 pääluokka D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta vastaa lähes täysin TOL 2002 -luokituksen pääluokkaa E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto.

Pääluokka E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito on kokonaan uusi eikä sille löydy vastinetta TOL 2002 -luokituksesta. Siihen on siirtynyt toimintoja TOL 2002 pääluokista D Teollisuus, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, F Rakentaminenja O Muut yhteiskunnalliset palvelut.

Teollisuuden volyymi-indeksissä julkaistava koko teollisuuden yhdistelmä käsittää TOL 2002-luokittelussa pääluokat CDE, mutta uudessa toimialaluokituksessa se sisältää ainoastaan pääluokat BC ("Tehdasteollisuus ja kaivostoiminta").

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikkien edellä lueteltujen toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen. Vuosien 2005-2008 tiedot lasketaan mikroaineistosta perusvuoden vaihdon vuoksi. Vuosien 1995-2004 tiedot muodostetaan aiempaa tilastoaineistoa hyödyntäen käyttäen seuraavia menetelmiä:

  • TOL 2002 5 numerotason alkuperäiset toimialoittaiset indeksisarjat on jaettu TOL 2008 sarjoiksi yritysten rakenteet yksiköstä saatujen mikroaineistosta laskettujen vuoden 2006 osuuksien mukaan (TOL 2002 -> TOL 2008).
  • Osa TOL 2002 mukaisista tiedoista ei kuulu enää teollisuuteen vaan ne ovat siirtyneet TOL 2008 -luokituksessa esimerkiksi toimialoille 40-70.
  • Tarkimman toimialaluokituksen TOL 2008 alkuperäiset indeksisarjat painotetaan julkaisutasoille käyttäen teollisuuden rakennetilastosta saatavia jalostusarvotietoja. Kunkin vuoden painottamisessa käytetään ko. vuoden toimialoittaisia jalostusarvotietoja.
  • Uusien, aiemmin julkaisemattomien toimialojen tiedot lasketaan mikroaineistosta vuodesta 2005 alkaen.

Vuosille 1995-2004 muodostettujen taannehtivien tietojen tarkkuus on lähes yhtä hyvä kuin aiemmin julkaistujen vastaavien tietojen tarkkuus. Vuosien 2005-2008 tietojen tarkkuus ei muutu luokitus- ja perusvuosivaihdoksen yhteydessä.

Lisätietoja toimialauudistuksen vaikutuksesta Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Toimialauudistuksen vaikutusta teollisuuden toimialoihin on pohdittu myös Teollisuuden toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-09-26_luo_001.html