Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2014

Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat nimellisesti 7,3 prosenttia. Eniten, 21,6 prosenttia, kasvoi pääomatulovero. Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa tulonsaajaa kaikkiaan 486 miljoonaa euroa, mikä oli 1,7 prosenttia välittömistä veroista. Keskimäärin Yle-veroa maksettiin 122 euroa.

.

Tulonsaajien välittömät verot 1993–2013, vuoden 2013 hinnoin

Tulonsaajien välittömät verot 1993–2013, vuoden 2013 hinnoin

Verot ja maksut ovat kasvaneet vuodesta 1993 reaalisesti 38 prosenttia. Kunnallisvero on tänä aikana kasvanut 71 prosenttia ja sen osuus välittömistä 50 prosentista 62 prosenttiin. Valtionverojen osuus on samana aikana pienentynyt 33 prosentista 27 prosenttiin. Ansiotuloveron osuus pieneni 31 prosentista 20 prosenttiin.

Vuonna 2013 maksettiin kunnallisveroa 17,7 miljardia euroa, mikä oli 3,9 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kunnallisveroa maksoi 3,8 miljoonaa tulonsaajaa. Tuloveroa valtiolle maksettiin ansiotuloista 5,6 ja pääomatuloista 2,1 miljardia euroa. Ansiotuloveron määrä kasvoi edellisvuodesta 6,9 prosenttia. Ansiotuloveroa maksoi 1,6 miljoonaa ja pääomatuloveroa 917 000 henkeä. Sairaanhoitomaksua tulonsaajat maksoivat 1,2 miljardia ja päivärahamaksua 627 miljoonaa euroa. Sairaanhoitomaksu kasvoi kymmenen, mutta päivärahamaksu pieneni yhdeksän prosenttia edellisvuodesta.

Tulonsaajat saivat veronalaisia tuloja 128,3 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 120,6 ja pääomatuloja 7,8 miljardia euroa. Veronalaiset tulot kasvoivat edellisvuodesta 3,2 prosenttia. Pääomatulot kasvoivat lähes 18 prosenttia kun ansiotulojen kasvu jäi runsaaseen kahteen prosenttiin. Tulonsaajia oli 4,6 miljoonaa, joista ansiotuloja sai 4,5 miljoonaa ja pääomatuloja 1,2 miljoonaa henkeä.

Pääomatuloista kasvoivat eniten luovutusvoitot. Tulonsaajat saivat niitä 3,8 miljardia euroa, mikä oli 52 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Veronalaisia osinkoja tulonsaajat saivat listatuista yhtiöistä 676 miljoonaa, listaamattomista 730 miljoonaa ja ulkomaisista yhtiöistä 118 miljoonaa euroa. Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä pieneni runsaat kuusi prosenttia, listaamattomista yhtiöistä saadut sen sijaan kasvoivat kymmenen ja ulkomaisista yhtiöistä saadut 17 prosenttia. Vuokratuloja pääomatuloista oli 1,4 miljardia euroa, mikä oli 4,4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Metsätalouden pääomatulot kasvoivat 18 prosenttia, niitä tulonsaajat saivat 728 miljoonaa euroa.

Ansiotuloista 80,5 miljardia eli 67 prosenttia oli palkkatuloja. Palkkatulot kasvoivat edellisvuodesta vajaan prosentin. Eläketuloja ansiotuloista oli 23 prosenttia eli 27,6 miljardia, 5,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Palkkatuloja sai 2,8 miljoonaa ja eläkkeitä 1,6 miljoonaa henkeä. Muista ansiotuloista kasvoivat mainittavasti vain työttömyyspäivärahat ja muut työttömyysturvaan perustuvat etuudet. Niitä tulonsaajat saivat 4,2 miljardia euroa, mikä oli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Elinkeinotoiminnan tuloja tulonsaajat saivat 2,9 miljardia euroa, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Maataloudesta tulonsaajat saivat tuloja 993 miljoonaa euroa ja yhtymistä 1,2 miljardia euroa. Maatalouden tulot pienenivät 3,5 ja yhtymien tulot 2,6 prosenttia.

Veroja ja veronluonteisia maksuja perittiin tulonsaajilta 22,4 prosenttia veronalaisista tuloista vuonna 2013. Edellisvuonna vastaava osuus oli 21,5 prosenttia. Veroihin ja maksuihin on tässä laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksut ja Yle-vero. Yle-veron osuus veroasteesta oli 0,4 prosenttiyksikköä. Näiden verojen lisäksi palkansaajilta perittiin työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua 4,7 miljardia euroa. Palkansaajien pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät 26,0 prosenttia tuloista vuonna 2013 ja 25,2 prosenttia vuonna 2012.


Lähde: Veronalaiset tulot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (373,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvt/2013/tvt_2013_2014-12-17_tie_001_fi.html