Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.10.2010

Informaatiosektorin työpaikkojen osuus suurin Salon seutukunnassa

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisistä 7,6 prosenttia työskenteli informaatiosektorin toimialoilla vuonna 2008. Informaatiosektorin työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli suurin Salon (22,4 prosenttia), Oulun (12,7 prosenttia) ja Helsingin (12,4 prosenttia) seutukunnissa.

Kymmenen seutukuntaa, joissa suurimmat informaatiosektorin työpaikkojen osuudet vuonna 2008

Seutukunta Tiedot
Kaikki työpaikat Informaatiosektorin työpaikat Informaatiosektorin osuus (%) Muut työpaikat
Yhteensä 2 377 181 181 443 7,6 2 195 738
022 Salo 29 185 6 545 22,4 22 640
171 Oulu 95 534 12 155 12,7 83 379
011 Helsinki 732 267 90 890 12,4 641 377
064 Tampere 167 847 17 577 10,5 150 270
053 Forssa 14 546 1 328 9,1 13 218
131 Jyväskylä 73 375 5 502 7,5 67 873
023 Turku 141 954 9 145 6,4 132 809
112 Kuopio 52 907 3 105 5,9 49 802
152 Vaasa 46 784 2 702 5,8 44 082
191 Rovaniemi 26 158 1 500 5,7 24 658

Informaatiosektori koostuu tietyistä tavara- palvelu ja sisällöntuotannon toimialoista. Tässä käytetään laajan informaatiosektorin käsitettä, johon sisältyvät myös informaatiopalveluja välittävät kirjastot, arkistot jne. Sisältötuotannon toimialoilla työskenteli noin 79 600, palvelutuotannossa noin 70 400 ja tavaratuotannossa noin 31 400 henkilöä eli yhteensä noin 181 000 henkilöä, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin.

Seutukunnittain tarkasteltuna ainoa merkittävä muutos vuoden takaiseen osuuteen on havaittavissa Loviisan seutukunnassa, jossa informaatiosektorilla työskentelevien osuus väheni 4,4 prosenttiyksikköä. Työpaikkojen kokonaismäärä seutukunnassa nousi kuitenkin noin kuudellakymmenellä.

Informaatiosektorin työpaikkojen osuus (%) kaikista työpaikoista vuonna 2008 (aluejako 1.1. 2010 mukainen)

Informaatiosektorin työpaikkojen osuus (%) kaikista työpaikoista vuonna 2008 (aluejako 1.1. 2010 mukainen)

Informaatiosektorin työpaikat miesvaltaisia

Miesten osuus informaatiosektorin työllisistä oli 59,8 prosenttia. Alatoimialoittain tarkasteltuna vaihtelu on suurta: miesvaltaisimmat informaatiosektoriin kuuluvat toimialat ovat tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus (87,0 prosenttia), ohjelmistojen kustantaminen (81,6 prosenttia) ja tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus (79,1 prosenttia). Informaatiosektorin työpaikoista miesten osuus on pienin videofilmien vuokrauksen (18,8 prosenttia), kirjastojen, arkistojen ja museoiden (25,6 prosenttia) sekä kääntämisen ja tulkkauksen (32,3 prosenttia) toimialoilla.

Informaatiosektorilla nuorten osuus keskimääräistä suurempi

Informaatiosektorilla työskentelevien ikärakenne oli hieman keskimääräistä nuorempi: 65,0 prosenttia 0informaatiosektorilla työskentelevistä oli alle 45–vuotiaita, kun taas kaikilla toimialoilla tämä osuus oli 55,9 prosenttia. Viisikymmentäviisi vuotta täyttäneiden osuus kaikilla toimialoilla oli 18,3 prosenttia. Informaatiosektorilla työskentelevistä 12,6 prosenttia.

Toimialat ikäluokittain 2008 (informaatiosektori jaoteltuna pääluokkiin, mukana suurimmat toimialaryhmät)

Toimialat ikäluokittain 2008 (informaatiosektori jaoteltuna pääluokkiin, mukana suurimmat toimialaryhmät)

Toimialat yhteensä sekä informaatiosektorin työlliset iän mukaan vuonna 2008

Toimiala Tiedot
Yhteensä 18 - 29 v. 30 - 44 v. 45 - 54 v. 55 v.-
Kaikki toimialat yhteensä 2 377 181 495 381 832 891 613 826 435 083
Informaatiosektorin toimialat yhteensä 181 443 33 430 84 504 40 675 22 834
T1 Tavaratuotanto 31 433 4 423 19 716 5 541 1 753
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus 2 681 486 1 187 680 328
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus 358 101 137 81 39
263 Viestintälaitteiden valmistus 28 227 3 792 18 314 4 746 1 375
264, 268 Viihde-elektroniikan ja tallennevälineiden valmistus 167 44 78 34 11
T2 Palvelutuotanto 70 434 14 181 35 417 14 475 6 361
4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa 5 441 1 069 2 788 1 152 432
4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa 3 345 565 1 646 823 311
582 Ohjelmistojen kustantaminen 207 61 99 39 8
61 Televiestintä 12 233 1 908 5 743 2 973 1 609
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 42 743 9 263 22 080 8 059 3 341
631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit 4 561 935 2 266 923 437
951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus 1 904 380 795 506 223
T3 Sisältötuotanto (laaja) 79 576 14 826 29 371 20 659 14 720
581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta 17 284 3 040 6 382 4 639 3 223
591 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta 3 864 1 275 1 612 651 326
592 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen 780 231 351 127 71
601 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen 894 216 381 181 116
602 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen 4 418 688 1 803 1 191 736
639 Muu tietopalvelutoiminta 740 180 329 148 83
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 12 481 2 012 4 402 3 678 2 389
77220 Videofilmien vuokraus 820 702 94 16 8
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 15 366 2 186 5 960 4 050 3 170
743 Kääntäminen ja tulkkaus 2 205 413 1 035 463 294
8219 Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut 823 240 292 168 123
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 10 273 1 101 3 054 3 328 2 790
9001 Esittävät taiteet 7 026 1 595 2 758 1 578 1 095
9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta 793 196 362 150 85
9003 Taiteellinen luominen 1 060 193 447 246 174
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta 749 558 109 45 37

Lähde: Työssäkäyntitilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta (09) 1734 2632, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (384,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2008/03/tyokay_2008_03_2010-10-06_tie_004_fi.html