Työssäkäynti 2011, Toimiala, työntajasektori ja työpaikat

2011
Toimiala, työntajasektori ja työpaikat
Julkistukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/03/index.html