Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2015

Yrittäjistä joka neljäs yli 54-vuotias

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan työllisiä oli hieman alle 2,3 miljoonaa. Ammattiasemaltaan yrittäjiä heistä oli 243 000, mikä oli 10,7 prosenttia kaikista työllisistä. Yrittäjistä 27 prosenttia oli yli 54-vuotiaita ja vain 2 prosenttia alle 25-vuotiaita. Naisten osuus yrittäjistä oli 33 prosenttia. Yrittäjissä ovat mukana myös maatalousyrittäjät.

Työlliset ammattiaseman mukaan vuosina 1987–2014*

Työlliset ammattiaseman mukaan vuosina 1987–2014*
*Ennakkotieto

Yrittäjien osuus työllisistä kasvoi

Yrittäjien osuus työllisistä oli vuosien 1987–2014 välisenä ajanjaksona matalin vuonna 2008, jolloin yrittäjiä oli 10,1 prosenttia työllisistä (liitetaulukko 1). Vuoteen 2014 mennessä osuus kasvoi 10,7 prosenttiin. Vaikka yrittäjien kokonaismäärä väheni edellisvuodesta yli 2 000 henkilöllä (-0,8 %), yrittäjien osuus kaikista työllisistä nousi hieman. Yrittäjien osuuden kasvua selittää se, että suhteessa yrittäjiin palkansaajien määrä vähentyi enemmän. Palkansaajia olikin lähes 32 000 (-1,6 %) edellisvuotta vähemmän.

Korkeimmillaan yrittäjien osuus työllisistä oli 1990-luvun alun lamavuosina, jolloin palkansaajien määrä väheni merkittävästi. Vuonna 1993 yrittäjiä oli lähes 16 prosenttia työllisistä. Yrittäjien osuus työllisistä laski tasaisesti vuoden 1994 jälkeen aina vuoteen 2008 asti.

Yrittäjien määrään vuoden 2008 jälkeen vaikuttaa osaltaan yrittäjämääritelmän laajentuminen. Apurahansaajat on vuoden 2009 alusta lähtien vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin, minkä seurauksena heidät määritellään yrittäjiksi. Myös yrittäjän ja maatalousyrittäjän eläkelakien yrittäjämääritelmän laajentuminen ja yrittäjäpalkan huomioiminen lisäsivät yrittäjien määrää vuosina 2010–2011.

Joka kolmas yrittäjä nainen

Työllisistä miehistä oli yrittäjiä 14,5 prosenttia, kun taas naisilla osuus oli vain 7,1 prosenttia. Yrittäjämiesten osuus työllisistä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Yrittäjänaisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta tarkasteluajanjaksona. Koko maassa naisten osuus yrittäjistä oli 33 prosenttia vuonna 2014.

Iän mukaan tarkasteltuna yrittäjiä oli eniten 55–64-vuotiaissa, joista lähes 15 prosenttia oli yrittäjiä. Miesten yrittäjäaktiivisuus oli kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin naisilla. Sekä miehistä että naisista eniten yrittäjiä oli 45–54- ja 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä: yrittäjämiesten osuus oli molemmissa ikäryhmissä noin 20 prosenttia ja vastaava yrittäjänaisten osuus 9 prosenttia (liitetaulukko 2). Yrittäjämiesten osuus työllisistä oli kaksinkertainen tai jopa suurempi yrittäjänaisten osuuteen verrattuna nuorinta, 18–24-vuotiaiden, ikäryhmää lukuun ottamatta. Yrittäjien osuus nuorimmassa ikäryhmässä jäi alle 3 prosenttiin työllisistä.

Yrittäjämiehet ja -naiset ikäryhmän mukaan vuonna 2014*

Yrittäjämiehet ja -naiset ikäryhmän mukaan vuonna 2014*
*Ennakkotieto

Maakunnittain tarkasteltuna yrittäjiä oli eniten Etelä-Pohjanmaalla (15,6 %), Etelä-Savossa (14,4 %) sekä Keski-Pohjanmaalla (14,2 %). Yrittäjien osuus alueen työllisistä oli matalin Uudellamaalla, missä osuus oli 8,5 prosenttia.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 029 551 3396, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2015-12-11_tie_001_fi.html